תיבת טקסט: להלן פירוט התכניות אשר ילוו בכתוביות סמויות:
ערוץ 22:  
מהדורת החדשות המרכזית 
"העולם הבוקר"   
"לחיות טוב" 
"אנשי היום" 
"עובדה" 
"מה קורה".
ערוץ 10: 
מהדורת החדשות המרכזית  
"היום שהיה" 
סניף חיפה