סניף חיפה

יוסף משה זל

שלום סונסינו זל

זוג אלפנדרי זל

יעקב רייז זל

אהוד בולס זל

נחום כהן זל

משה שטרית זל

אפריים גולדין זל

עתאמה אליאס זל זל זל

שמואל כץ זל

אבי אמסלם זל

עירית גולדשטיין זל

משה אוחנין זל

מאזן חטיב זל

סמיר זל

סורינה כהן זל

גורבץ אברהם זל

מנשה מנשה זל

אטיאס עליזה זל

אילן ירקוני זל

שלוש משה זל

שפירר יצחק זל

גלר מקס זל

פישביין שולמית זל זל

סימון דהן זל

גרסיה דרפנר זל

אסולין רחל זל

סנטו גורג זל

זל

שוורץ איזידור זל

 

לבנה פוליצר זל

 

לילו אהרון זל

 

דוד הברמן זל

 

דוד סויסה זל

זל

משה סלם זל

זל

דינה לרנר זל

זל

יעקב טורק זל

זל

סויסה יהודה זל

זל

זהרוני נתן זל

זל

כתבן צבי זל

זל

אסולין אלי זל

זל

וינבלום יוסף (משה) זל

זל

כהן אברהם זל

זל

גרינברג בלומה זל

זל

פנינה כהן זל

זל

לרר מנדל זל

זל

אברהם חיים זל

זל

בן אריה מרדכי זל

זל

טורק דוד זל

זל

שמחה יצחק זל

הדסי יעקב זל

זל

טורק דוד זל

זל

נסימוב מושיאל זל זל

חגג פנחס זל

זל

אוחיון באבא זל

גטר דבורה זל

זל

צרניקוב זל

זל

אהרון שלמה זל

זל

רות אלוף לוין זל

 

דוד סקולץ זל

 

ויואן ריידלר זל

 

פנחס גאורגה זל

 

גרשון דרפנר זל

 

יעקב יואל זל

 

רינה ויטנר

זל

 

יוחאי קרן צבי ז"ל