סניף חיפהיושבי ראש שלנויוחאי קרן צבי ז"ליהודה לרנר1950-19551956-19571956-19551976-1972דניאל פופקו ז"לנח לובקו ז"ל1966-19641962-19611961-1956אברהם בן אריה ז"ל1972-1966דן קלצקו1980-1976דני מרכוס1980-1981שלום סונסינו ז"ל1984-19851981-1982מאיר לוי1982ראובן משה1996-1993צביה ממן1999-2000אביבה שמחוני2000-2003אתי שוורצברג2001-2004שושנה מורד2004-2007אברהם אלוף ז"ל1982-19841985-19932008-2009הרמינה בויםיהודה זינו