תיבת טקסט: `
Movies Deaf Jewishסרטים ישראלים בנושא לקוי שמיעהלא בנים חורגים132חנה איטחסרטונים יוספו בהמשך...